The Full Snack Developer

by Huy Tran

Tôi xuất thân con nhà vẽ, nhưng thích đi code. Hiện tôi đang làm kĩ sư mặt tiền cho một tập đoàn tài chính ở thung lũng túi nâng silicon.

RSS Facebook Github Một số blog hay nên đọc Sách mình đang đọc Kipalog News Buy me a coffee
30-09-2019random, opinion
Chuyện không đầu không đít
08-02-2019hardware, hacking, keyboard-building
Keyboard from Scratch: Từ A tới Z
16-12-2018hardware, hacking, keyboard-building
Keyboard from Scratch: Debounce
23-11-2018random, opinion
Cái nút Unsubscribe
16-11-2018css, opinion
A taste of Atomic CSS
15-10-2018random, opinion
Là framework? hay là library?
13-10-2018random, opinion, javascript
Blame Driven Development
03-10-2018random, opinion
Bàn về Problem Solving Skill
16-09-2018random, opinion
Giấy với bút
24-08-2018research, paper, haskell, functional-programming
Paper Review: Why Functional Programming Matters
13-07-2018random, opinion, css
Hai kiểu lập trình viên
10-07-2018javascript
0x0B và JSON parser
03-06-2018random
Kí sự si-li-côn
01-06-2018Guest Postguest, database, mongodb
Tối ưu hiệu suất MongoDB bằng cách quản lý index
25-05-2018Guest Postguest, golang
Bảo mật 2 lớp và ứng dụng
16-05-2018Guest Postguest, math, algorithm
Anagram và đa thức đối xứng
06-05-2018random
Stay healthy
04-05-2018random
Lái xe với robot
24-03-2018hardware, hacking, keyboard-building
Keyboard from Scratch: Prototype
24-03-2018random, opinion
Short posts - 03/2018
16-01-2018code, javascript, algorithm
Quick and Dirty Stack, Queue and Deque in JavaScript
03-01-2018random, opinion
Đi làm cho startups
21-12-2017algorithm, game, bitwise, code, research
Game of Life
16-12-2017code, algorithm, frontend
Algorithm in Frontend - Kỳ 3: Hashmap
12-12-2017opinion, elm, functional-programming
Đôi điều về Elm
06-12-2017code, algorithm, visualization, c
Algorithm Visualization
03-12-2017random, opinion
Đọc cái gì, và đọc ở đâu
19-11-2017random
Chuyện lương :))
14-11-2017emulator, javascript, bitwise, rust, hacking, hardware, game, math
Chuyện biểu diễn ma trận trên máy tính
06-11-2017review, reading
[Review] Game Engine Black Book
15-10-2017code, frontend, algorithm
Algorithm in Frontend - Kỳ 2: Tree và Menu
08-10-2017random, opinion
Đôi điều về Regex
19-09-2017opinion, random
Chuyện nói tiếng Anh
16-09-2017math, random
Khi những con số biết lừa
04-09-2017rust, code
Rust và Lập trình Web
01-09-2017random, opinion
Back to work...
22-07-2017random, opinion, reading
Weekend Reading 22/07/2017
25-06-2017research, math
Mô hình toán học và DotA 2
24-06-2017random, opinion
Speed listening
19-06-2017vim, opinion
Code không màu...
17-06-2017reading, review, opinion
Rework và tư duy build sản phẩm
19-05-2017random
Khi user ngoan cố...
17-05-2017random, opinion
Vấn đề bản quyền bài viết
15-05-2017review, reading
[Reading] What If?
12-05-2017reading, hacking, hardware, review
[Reading] Engineer's Mini-Notebook: Communications Projects
11-05-2017random, opinion
Chuyện răng ri mô rứa :))
28-04-2017rust, linux, vim
Cài đặt Rust trên Arch Linux
28-03-2017random, opinion, linux
Chuyện gõ tiếng Việt trên Linux
27-03-2017hardware, hacking, javascript
Hacking Amazon Dash Button
21-03-2017javascript, memoize, performance, algorithm
Kĩ thuật Memoize cải thiện performance
19-03-2017random, algorithm, review, math, rust
Weekend Reading - 03/2017
20-02-2017opinion, growthhacking, review
Growth Hacking dành cho Developer
08-02-2017opinion, writing, random
Làm thế nào để viết blog kĩ thuật?
04-02-2017random, opinion, review, writing
Tản mạn chuyện viết lách
02-02-2017vim, emacs
OrgMode trên Vim
01-02-2017random, opinion, reading
Dân IT đọc sách như thế nào đây?
23-01-2017random, math, opinion, reading, review
Mathematics as a hobby, tại sao không?
18-11-2016research, opencv, hacking
Một số papers về xử lý nội dung Manga
17-11-2016algorithm, opencv, hacking, research
Nhận diện khung truyện manga với OpenCV
31-10-2016gpu, golang, algorithm, math
GPU programming với Golang
16-10-2016algorithm, math, performance
Các thuật toán nhân ma trận
10-10-2016opinion, random, math, algorithm
Lập trình và Toán học
07-08-2016javascript
var, let và const trong ES6
24-07-2016tdd, ruby, fizzbuzz
TDD qua ví dụ thực tế
01-07-2016random, opinion
Vài điều linh tinh về Github
05-05-2016random, opinion
Nhục Driven Development
01-05-2016emulator, javascript, bitwise, assembly, hacking, hardware, game
Tự viết Emulator: CHIP-8 Interpreter
04-03-2015arduino, game, hacking, hardware
Làm game Flappy Bird trên Arduino